امروز ۰۴ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

مشخصات عمومي شهرك

آدرس شهرك: كيلومتر15 جاده قم – قنوات

مساحت: 140 هكتار

توسعه آتي شهرك: 160 هكتار

مساحت زمين صنعتي: 80هكتار

خدماتي زيربنايي: آب، برق، گاز، تلفن، راههاي ارتباطي مناسب، شبكه روشنايي و فضاي سبز و ورودي

از  جاده قم – گرمسار

 

مزايا و ويژگيهاي شهرك صنعتي قنوات

1- فاصله تا شهرك قم 15 كيلومتر

2- فاصله تا جاده قم-گرمسار 1800 متر

3- فاصله تا اتوبان قم كاشان6 كيلومتر

4- قرار گرفتن در شاهراه ارتباطي كشور

5- مستثني بودن از قانون شهرداريها و بخشداريها

6- صدور مجوز ساخت و پايان كار به صورت رايگان و در حداقل زمان

7- داراي زون كارگاهي عمومي كه 22 واحد كارگاهي ساخته شده و آماده واگذاري مي باشد

8- اولين شهرك تخصصي صنفي كشور جهت استقرار صنايع چوب