امروز ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

معرفي شهرك صنعتي الغدير (نمونه كشوري)

آدرس شهرك:كيلومتر 45 جاده قديم قم - تهران

پيرو سفر دوم هيئت محترم دولت به استان قم احداث اين شهرك صنعتي در قالب مصوبات سفر دوم در

دستور كار شركت شهركهاي صنعتي قرار گرفت در تاريخ 1387/03/26هيئت مديره سازمان صنايع كوچك

و شهركهاي صنعتي ايران ايجاد اين شهرك صنعتي را به مساحت 2000 هكتار را مورد تصويب قرار دارد.

 

مشخصات عمومي شهرك

مساحت: 864 هكتار

مساحت زمين صنعتي:  98هكتار

 

مزایا و ويژگيهاي شهرك صنعتي الغدير (نمونه كشوري)

نزديكي به تهران به عنوان بزرگترين بازار كشور