امروز ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 مشخصات عمومي شهرك:

آدرس: كيلومتر 5 اتوبان قم - تهران

مساحت: 42 هكتار

مساحت زمين صنعتي: 25 هكتار

خدمات زيربنايي: فضاي سبز، گاز، مخابرات و ورودي از اتوبان قم - تهران

 

اهداف ايجاد شهرك صنعتي تخصصي  ICT

فناوري اطلاعات به مطالعه طراحي وتوسعه سيستم هاي اطلاعاتي بر مبناي نرم افزار و سخت افزار كامپيوتر گفته مي شود و با توجه به نقش گسترده و غير قابل انكار سيستمهاي اطلاعاتي در زمينه پيشرفت صنعت و توسعه اقتصادي كشورها درصورت تامين مكان فضاي كاري و تاسيسات لازم و ارائه خدمات پشتيباني و حمايتي با مجتمع نمودن واحدهاي پراكنده اي كه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات مشغول فعاليت مي باشند مي توان بخش هاي موجود در اين عرصه را هماهنگ نموده و يا ايجاد واحدههاي جديد سهم ناچيز واحدهاي متوسط و كوچك را از اقتصاد وابسته به IT ارتقاء داده و امكان دسترسي به اطلاعات بازار كار و سرمايه را با توجه به مباني عرضه و تقاضا در اختيار بخشهاي در حال توسعه و نوپاي اين عرصه قرارداد كه اين امر ضمن ايجاد رقابت در فعاليت واحدهايي با سرمايه كم و به منظور تحقق عدالت اجتماعي به نوبه خود سهم به سزايي در اقتصاد فرهنگ و اشتغال در منطقه خواهد داشت.

از ديگر اهداف مهم در احداث شهرك صنعتي تخصصي صنايع ICT مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 

تبديل شهر قم به قطب صنعت ICT

* امكان ايجاد فرصت برابر براي رصد و رقابت براي توليد كنندگان سخت افزار و نرم افزار

* توسعه محصولات توليدي و صنعتي در بخش خدمات و فناوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه در بخش

نرم افزار

* ايجاد بستر مناسب براي شكوفايي  دانش آموختگان و استعدادهاي استاني در صنعت ICT  با حمايت

هاي سياستگذاري شده بمنظور بدست آوري و تثبيت جايگاه اين صنعتي در استان قم

* احداث زيرساختهاي لازم جهت سرعت بخشيدن به رشد فناوري در داخل و تسهيل اجراي برنامه هاي

گوناگون ارتقاء اين بخش

* تاثيرات فناوري اطلاعات بر فرآيندهاي اقتصادي و تجاري

* با توجه به آنكه فناوري و صنعت اطلاعات در جهان امروزي تاثيرات شگرفي بر پيكره اقتصاد داشته و

خواهد داشت ضروري است كه در اين امر به جبران عقب افتادگي ها اهتمام ورزيده و اين مهم را

دريابيم.