اجاره انبارعمومي/درمتراژهاي مختلف /جاده مخصوص كرج

شناسه ملک :
PME-02648
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
1,500,000 تومان / ماه
متري 20000تومان بانگهباني از30مترالي 2000متر