فيلمبرداري وآ تليه باغ وسوله

شناسه ملک :
PME-02691
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.
اجاره باغ وسوله جهت فيلمبرداري وآتليه
باغ،سوله.كارگاه،باغ تالار،استخر،ماهي گيري،اسب سواري،وغير جهت يك سكانس يك روزه الي يكساله درغرب تهران