خیابان قزوین آذری انبارباادرای ومحوطه بازونگهبانی

شناسه ملک :
PME-02797
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.
سالنها به متراژهای 120و60متربصورت یکجا یاجداگانه اداری مجزادرصورت نیاز جداگانه هم اجاره داده میشود 4000مترزمین آسفالت بصورت متری یا کلی اجاره داده میشود بانگهبانی قسمت اداری تابلو خور میباشد مناسب سازمانها راهنمایی رانندگی وغیره