تولیدی جوراب پارسیان

شناسه ملک :
PME-03256
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
توليدوانبار
مالک / مشاور :
وحید سبزعلیزاده
شماره همراه :
09121520231
شماره تلفن :
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
500,000 تومان / ماه
سوله نو ساز در 2 طبقه که طبقه اول اجاره داده میشود.