کارخانه,خیابان سازمان آب

شناسه ملک :
PMF-03158
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
طاهری
شماره همراه :
09121549074
شماره تلفن :
قیمت
22 تومان
با جواز (کارت شناسائی از صنایع ) نیز فروخته میشود