انبار فعال - خ رجایی - خ ایران ترانسفو

شناسه ملک :
PMF-03289
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
مجيد
شماره همراه :
09122400587
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.
سوله نوساز واستاندارد
مجهز به ۲ جرثقیل سقفی ۲۵ و ۱۰ تنی