زمین صنعتی،ماهدشت کرج،نزدیک منطقه ویژه اقتصادی پیام

شناسه ملک :
PMF-03394
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
علی
شماره همراه :
09103232568
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.
سندتک برگ،نزدیک منطقه ویژه اقتصادی پیام