كرج كمال شهر/فروش كارخانه

شناسه ملک :
PMF-01750
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
3,500,000,000 تومان