کارگاه و 6 عدد مغازه در رشت مناسب نمایندگی

شناسه ملک :
PMF-03147
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
تجاری
مالک / مشاور :
مهرداد
شماره همراه :
09111362107
شماره تلفن :
قیمت
2,500,000,000 تومان
مناسب نمایندگی بر اصلى
٦ عدد مغازه و یک کارخانه که ٢ عدد سالن دارد، سالن تیر اهن و بلوک و بتن، کفش هم بتن ریزى شده، ارتفاع سالن 12 متر ، برق فشار قوى ٢٥٠ کیلووات ، به همراه ترانس.
سند ٦ عدد مغازه و سالن مشاع میباشد ، سند ٦ دانگ منگوله دار اماده انتقال به خریدار ،
قیمت هم ٢.٥ میلیارد مغازه ها و کارخانه همه با هم
به صورت کلى فقط فروخته میشود .
زمین پشتی ملک ما هم برای فروش میباشد نزدیک به 1500 متر - برای اضافه کردن به ملک ما