به گزارش دنیای اقتصاد، بازار سکه امروز شاهد افزایش قیمت سکه بهار آزادی و امامی در مقایسه با روز گذشته است، اما ربع سکه امروز را با سیر نزولی قیمت آغاز کرد.

قیمت سکه امروز 20 اردیبهشت 99

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز قیمت سکه بهار آزادی مانند ۲ روز پیش رشد را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۶,۴۵۵,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۰۹ می ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۶۹ درصدی به ۶,۵۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۰.۶۹ امروز
۶,۴۵۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۷ ۲ روز پیش
۶,۴۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۶,۶۸۹,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و هشتاد و نه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۶۸۹,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۰.۲۳ امروز
۶,۶۷۳,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۱.۰۳ ۲ روز پیش
۶,۶۰۴,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ ۱.۱۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با کاهش ۰.۱۵ درصدی، از ۱,۸۹۳,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و نود و سه هزار) تومان به ۱,۸۹۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و نود هزار) تومان رسید.