امروز ۲۶ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۶ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
افزایش سرمایه ۳۱۴ درصدی بانک ملت ثبت و نهایی شد
از محل تجدید ارزیابی دارایی ها:

افزایش سرمایه ۳۱۴ درصدی بانک ملت ثبت و نهایی شد

افزایش سرمایه ۳۱۴ درصدی بانک ملت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید و نهایی شد .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ملت اعلام کرد: بر اساس تصمیمات 31 تیر ماه مجمع فوق العاده، افزایش سرمایۀ شرکت از 5 به 20.7 هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بالغ بر 15.7 هزار میلیارد تومان، چهار شهریور در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال