امروز ۲۶ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۶ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
جانشین رئیس جدید سازمان بورس در وزارت اقتصاد منصوب شد
وزیر اقتصاد طی حکمی معاون امور اقتصادی این وزارتخانه و جانشین رئیس جدید سازمان بورس را که کمتر از دو سال در این سمت فعال بود، منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با حکم فرهاد دژپسند، رضا عظیمی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و جانشین محمدعلی دهقان دهنوی شد که از 18 فروردین سال 98 در این سمت گمارده و در 7 بهمن ماه به عنوان رییس سازمان بورس انتخاب شد.

در این حکم مواردی چون بررسی و تحلیل مسایل اقتصادی و انجام پژوهش های کاربردی در خصوص انواع بازارها (کالا و خدمات، پول، سرمایه، ارز و کار)، طراحی و تهیه الگو های کمی در راستای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت) و شبیه سازی سیاست های اقتصادی با تاکید بر حوزه عملکرد وزارت اقتصاد، بررسی و تحقیق همه جانبه در حوزه های بانکی، بیمه ای، بازرگانی داخلی و خارجی و اقتصاد جهانی و پیش بینی شاخص های کلان اقتصادی به ویژه در بخش های واقعی اقتصاد به عنوان اولویت های کاری وی تعیین شده است.

بنابراین گزارش، عظیمی دارای سوابق شغلی مدیر کلی امور اقتصاد استان گیلان، مدیر کلی دفتر مطالعات بازار های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد و مدیریت کلی دفتر یارانه های وزارت تعاون، نمایندگی  وزیر اقتصاد در کارگروه تنظیم بازار، دبیری هسته اندیشه ورزی کاربست آموزه های دینی، ریاست شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان گیلان و ‌عضویت شورای پژوهشی این وزارتخانه را در کانامه کاری دارا است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال