امروز ۲۹ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۹ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
قیمت خودروهای خارجی/سوناتا ۶۶۰ میلیون تومان شد

جدول زیر نشان دهنده قیمت خودروهای وارداتی در بازار است. 

خودرو

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال