امروز ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

ارسال لایحه ایجاد  دو منطقه آزاد  به مجلس 

رییس جمهوری لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران  دراستان های خراسان رضوی و مازندران را برای طی تشریفاتی قانونی به مجلس ارسال کرد. این لایحه در جلسه 10‌شهریور 98 هیات وزیران به تصویب رسیده بود. 
ایجاد مناطق آزاد در کشور موافقان و مخالفان زیادی دارد. مخالفان با اشاره به عملکرد مناطق آزاد معتقدند  این مناطق از اهداف اصلی خود که توسعه صادرات بوده دور شده و در واقع محلی برای واردات شده اند. در مقابل موافقان مناطق آزاد را فرصتی برای جذب سرمایه و زمینه ای برای توسعه می دانند. 
حسین گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس مناطق آزاد معتقد است که  ایجاد مناطق آزاد جدید سبب مهاجرت از مرکز به پیرامون می شود. وی گفت: «توسعه باید از پیرامون شروع و به مرکز برسد که متاسفانه توسعه در کشور ما از مرکز به پیرامون است و همین امر سبب مهاجرت و نبود فرصت های شغلی در استانهای محروم شده است.» مشاور حقوقی و امور مجلس مناطق آزاد در خصوص آخرین وضعیت لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید گفت: «در بند 11 از بحث اقتصاد مقاومتی به توسعه عمل مناطق آزاد در ارتباط با کشورها برای انتقال فناوری های نوین، تولید، صادرات و ایجاد فرصت های شغلی اشاره شده در این راستا طبق لایحه دولت،  8 منطقه آزاد جدید به مجلس پیشنهاد شد.»
وی به خانه ملت گفت: «سال گذشته مجلس لایحه دولت را به تصویب رساند البته  ایراداتی که شورای نگهبان گرفته بود هم اکنون در حال رفع در کمیسیون اقتصادی است و در حال آماده سازی برای مطرح شدن و رفع ایراد درصحن علنی مجلس است.»
معاون حقوقی و امور مجلس مناطق آزاد تصریح کرد: «این موضوع مدنظر شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته و تمامی مناطق 8گانه که در پیرامون هستند مورد توجه ویژه قرار گرفته اند و امیدواریم با این روند شاهد مهاجرت معکوس از مرکز به پیرامون باشیم که در نتیجه توزیع متوازن در جمعیت مناطق محروم شکل خواهد گرفت که مهم ترین آنها ایجاد فرصت های شغلی و اقتصادی است.»
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال