امروز ۲۷ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۷ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

با توجه به گفته های آقای محمدباقر نوبخت  (سخنگوی دولت) در سال ۹۷ میزان تورم زیر ۹ درصد خواهد بود.لذا در سال ۱۳۹۷ نیز حقوق کارکنان دولت نیز حدود ده درصد قابل افزایش می باشد.همچنین آقای نوبخت به دو منبع تامین افزایش حقوق نیز اشاره کرده است که پنج درصد آن از طریق بودجه ی عمومی و پنج درصد دیگر نیز از طریق صرفه جویی برخی از دستگاه ها خواهد بود.

آقای نوبخت در پاسخ به اینکه ممکن است برخی از دستگاه صرفه جویی را لحاظ نکنند این گونه گفته است که : دستگاه ها وظیفه دارند که صرفه جویی را در برنامه های خود لحاظ نمایند و  البته اگر دستگاهی اعلام کند که نمی تواند صرفه جویی را انجام دهد ، مذاکره های با سازمان برنامه و بودجه صورت خواهد گرفت تا حل مشکل صورت بگیرد.

روند افزایش نرخ حقوق کارگران در سال‌های گذشته

جزئیات حقوق کارمندان

با توجه به آنچه که در بخش نامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال ۹۷ آمده است ، در همه ی دستگاه های اجرایی استخدام رسمی و پیمانی فقط با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است و در همین راستا تایید از سوی سازمان اداری و استخدامی ضروری خواهد بود.

در دستگاه های اجرای ملی و استانی افزایش میزان حقوق کارمندان حدود پنج درصد پیش بینی شده است و ضمن اینکه تا معادل پنج درصد از مکان صرفه جویی و اجرای بودجه بریزی بر پایه کارکرد به منزله دیگر پرداخت ها پیش بینی خواهد شد. البته میزان افزایش دستمزد و حقوق مستمری بگیران و افراد مشمول قانون کار هم پنج درصد پیش بینی شده است که رقم نهایی برای افزایش باید در شورای عالی کار به تصویب برسد.

با توجه به بند ج این بخش نامه حداکثر عیدی برای پایان سال ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود که مبلغ نهایی پس از تصویب هیئت وزیران مشخص می گردد.

جزییات حقوق کارمندان در سال ۹۷ + بخشنامه

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال