امروز ۲۹ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۹ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

نوسازی املاک با وجود مخالفت برخی مالکان

ساختمان‌هایی که ده‌ها سال از عمرشان می‌گذرد، فرسوده محسوب می‌شوند البته گاهی اوقات دلایل دیگری، فرسودگی زودتر از موعد ساختمان‌ها را رقم می‌زند. فرسودگی ممکن است به‌حدی باشد که جان و سلامتی ساکنان را تهدید کند. با وجوی که این‌گونه ساختمان‌ها نیاز به نوسازی دارند اما در مواردی، ممکن است تعدادی از همسایگان مخالف نوسازی باشند. در حقیقت باید گفت از جمله مشکلاتی که گاهی، محیط صمیمانه آپارتمان‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، اختلاف مالکان آپارتمان‌های یک ساختمان درباره نوسازی آن است البته در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد زیرا قانون تملک آپارتمان‌ها، راه‌حل مناسبی برای این مشکل پیش‌بینی کرده است.

مراجعه به شورای حل اختلاف

در این‌گونه مواقع افرادی که خواهان نوسازی آپارتمان‌های خود هستند، باید به شورای حل اختلاف مراجعه و دادخواستی مبنی بر تمایل خود به نوسازی به این شورا ارایه کنند. شورا نیز پس از بررسی دادخواست ارایه‌شده، موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد تا آنها به صورت اختصاصی، موضوع را بررسی کرده و تشخیص نهایی خود درخصوص فرسودگی ساختمان را اعلام کنند.

در این مرحله سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری که با نظر مالکان آپارتمان‌ها، انتخاب شده‌اند،  درباره فرسودگی و به پایان رسیدن عمر ساختمان  اظهار نظر می‌کنند. در مواقعی که میان کارشناسان در مورد فرسودگی ساختمان اختلاف نظر وجود داشته باشد، قاضی رای خود را مطابق با نظر اکثریت صادر می‌کند. طبق ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها، «در صورتی كه به تشخیص سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی كلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالكان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حكم دادگاه، با تأمین مسكن استیجاری مناسب برای مالک یا مالكانی كه از همكاری خودداری می‌ورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام کنند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالكان از بنا و هزینه‌های انجام‌شده، سهم مالک یا مالكان یادشده را به اضافه اجوری كه برای مسكن اجاری آنها پرداخت شده است، از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت‌مدیره، اقدام به انتخاب كارشناسان یادشده خواهد كرد.» بنابراین تصمیم نهایی در مورد تشخیص فرسودگی ساختمان و نیاز به نوسازی دوباره آپارتمان‌ها با کارشناسان دادگستری است و در صورتی که دادگاه رای خود مبنی بر نیاز به نوسازی ساختمان را صادر کند، مخالفت یک یا چند نفر از همسایگان، تغییری در اصل موضوع ایجاد نکرده و مانعی بر سر راه نوسازی ساختمان نخواهد بود.

 برخورد قانونی با شخص متخلف

در مواقعی که تمام تدابیر قانونی برای نوسازی بنا انجام شده و مسکن مناسب نیز برای همسایگان مخالف تامین شده باشد اما باز هم همسایگان مخالف نوسازی، آپارتمان خود را ترک نکرده و بر مخالفت خود اصرار داشته باشند، قانون به مدیر ساختمان اختیار داده است با شخص متخلف برخورد قانونی کند یعنی با درخواست وی از رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل، دستور تخلیه آپارتمان شخص متخلف صادر  شود.

بر اساس تبصره‌های یک و 2 ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها، «مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالكان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند. چنانچه مالک خودداری‌كننده از همكاری، اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نكند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسكن مناسب برای وی توسط سایر مالكان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد كرد.»

 

 تسویه حساب با همسایه مخالف پس از نوسازی

پس از نوسازی ساختمان، سهم همه آپارتمان‌های ساختمان و هزینه‌های بازسازی محاسبه شده و مبلغی که برای اجاره مسکن همسایگان مخالف پرداخت شده است، از آنها پس گرفته می‌شود.

در مواردی که این اشخاص نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، سایر همسایگان که طلبکار محسوب می‌شوند، می‌توانند اموال شخص بدهکار را توقف کرده و همان ملک نوسازی‌شده بدهکار نیز توقیف می‌شود تا زمانی که بدهکار بدهی‌های خود به همسایگان را پرداخت کند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال