سعيدآبادشهريار 17000مترزمين صنعتی چهارديواري

شناسه ملک :
PMF-01934
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
املاك صنعتي پايتخت
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057 - 44539615
قیمت
510,000,000 تومان
زمين چهارديواري
برق قابل تبدیل