منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فروش زمین صنعتی

شناسه ملک :
PMF-03236
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
علیرضا بختیاری
شماره همراه :
09123302127
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.
09123302127