سوله صنعتی

شناسه ملک :
PMF-03252
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
اسكلت فلزي
مالک / مشاور :
علی
شماره همراه :
09122869270
شماره تلفن :
قیمت
3,200,000,000 تومان
دارای جواز صنایع برق و گاز صنعتی