شهرک صنعتی پرند|فروش کارخانه|صنایع فلزی|

شناسه ملک :
PMF-03282
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
6,000,000,000 تومان
ملک نوساز بامجوزصنایع فلزی
۱ زمین ۱۰۱۶۰ مترمربع
۲ سالن و نگهبانی ۲۴۰۰ متر
۳ آب * برق * گاز
۴ پایان کار
۵ بدون بدهکاری
۶ آماده برای دریافت وام درصورت نیاز
۷ واقع در بهترین موقعیت شهرک صنعتی پرند ( ۲کیلومتری فرودگاه امام )
۸ دارای جواز صنایع فلزی وزارت صنایع