کردان کرج 14000مترچهاردیواری مجوز غذایی

شناسه ملک :
PMF-03348
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
5,000,000,000 تومان
چهاردیواری شده بامجوز 7000متربنا سوله
فاصله ازاتوبان کرج یک کیلومتر
دارای مجوز تولید موادغذایی