زمین کشاورزی 5000متر خیابان صفا

شناسه ملک :
PMF-03370
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين كشاورزي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
350,000,000 تومان
تفکیک به صورت 5سند 1000 متری
امکان تغییرکاربری