33هکتار زمین و550هکتارزمین مرتع سمنان

شناسه ملک :
PMF-03455
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
علیرضا
شماره همراه :
09035865941
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.
زمین دارای ۳۳ هکتار سندیت ۶ دانگ و ۵۵۰ هکتار مرتع
برای کاربری صنعتی ، کشاورزی و دامداری و هرکار مورد نظر
ده کیلومتر بعد شهرک صنعتی ، کنار جاده اصلی و اب و هوای مناسب
دارای ۲ چشمه ، ۳ عدد چاه