واحد صنعتی رشت شهرک صنعتی سفیدرود

شناسه ملک :
PMF-03535
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
علیرضا
شماره همراه :
09113330861
شماره تلفن :
قیمت
2,000,000,000 تومان
سالن تولید به ارتفاع 2.5 متر سرامیک میباشد