2800 مترکارخانه شهرک صنعتی پرندک

شناسه ملک :
PMF-03644
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
1,400,000,000 تومان
2800 مترزمین با۷۰۰مترسوله سنگین شهرک صنعتی پرندک