فروش سوله غذایی شهرک صنعتی نصیرآباد

شناسه ملک :
PMF-03663
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
2,700,000,000 تومان
فروش سوله غذایی شهرک صنعتی نصیرآباد درزون مختلط بامجوزغذایی دربهترین خیابان شهرک صنعتی