فروش کارخانه آب آشامیدنی درکرج

شناسه ملک :
PMF-03665
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
14,000,000,000 تومان
فروش کارخانه آب آشامیدنی درکرج
مجوز ازبهداشت
مجوز احداث ادویه و حبوبات
برداشت 15میلیون بطر درسال