1000 متر شهریار کارگاه سه راه فردوسیه

شناسه ملک :
PMF-03672
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
5,000,000,000 تومان
1000 متر شهریار کارگاه سه راه فردوسیه
دارای چاه آب 90 متر بامجوز
نزدیک به خیابان اصلی موقعیت عالی
نزدیک کارخانه حلواشکری عقاب
موقعیت اداری-تجاری-صنعتی