21000 مترزمین کشاورزی در کهریزک

شناسه ملک :
PMF-03680
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين كشاورزي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
8,000,000,000 تومان
21000 مترزمین کشاورزی در کهریزک بامجوز چاه آب عمیق برق سه فاز باامکان تغییر کاربری صنعتی بصورت یکجا یا متراژ کمتر