فروش 9000 متر سردخانه 3000 تنی واوان

شناسه ملک :
PMF-03704
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
سردخانه
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
3,600,000,000 تومان
فروش 9000 متر سردخانه 3000 تنی واوان
مجوز احداث 1500تن زیرصفر 1500 تن بالای صفر چاه آب 50متری پروانه احداث 2900متر سوله واحداث 100متراداری