فروش زمین بامجوز سردخانه 5000تنی شهریار

شناسه ملک :
PMF-03705
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
سردخانه
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
5,000,000,000 تومان
فروش زمین بامجوز سردخانه 5000تنی شهریار مجوزات اخذ شده آماده احداث می باشد.