فروش کارخانه اکازیون جاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PMF-03721
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
تماس بگیرید.
متراژکارخانه:
14000 متر موقعیت سه بر
20000 متر بصورت دوکله
جمعا 34000 متر دارای دوسند شش دانگ
انشعابات شامل:
11 مگاوات برق
ایستگاه اختصاصی گاز
چاه آب عمیق 180 متر با پروانه با دبی 12 لیتر در ثانیه
که نظر کارشناسی برای انشعابات ذکرشده 35 میلیارد تومان است.
بناهای احداثی باپایان کارشامل:
20000 هزار متر سوله 5000 متر اداری کارگری و نگهبانی
قیمت کل:
110 میلیارد تومان
بصورت جداگانه باسندمجزا:
14000 متر بصورت جداگانه 60 میلیارد تومان مبالغ ذکرشده قابل مذاکره می باشد.