کارخانه تولید و بسته بندی مواد غذایی تبریز

شناسه ملک :
PMF-03722
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
علی
شماره همراه :
09336983911
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.
کارخانه تولید و بسته بندی مواد غذایی تبریز فرصتی ویژه برایس سرمایه گذاری
کارخانه تولید مواد غذایی با خط تولید و سردخانه و در موقعیت عالی شهر تبریز به فروش می رسد