فروش 10 هزارمتر درگرمدره جاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PMF-03744
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
تماس بگیرید.
فروش زمین جاده مخصوص
،فروش 10 هزارمتر درگرمدره جاده مخصوص کرج,مناسب انبارکالاوانبارداری،تالاروباغ تالار،ساخت هتل وکارخانه صنعتی