فروش زمين مزروعي

شناسه ملک :
PMF-00082
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين كشاورزي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
900,000,000 تومان

6ساعت سهميه آب دارد