امروز ۲۴ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۴ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرك صنعتي چهاردانگه، فروش كارگاه
شهرك صنعتي چهاردانگه، فروش كارگاه
شناسه ملک :
PMF-01615

قیمت :
835,000,000 تومان

متراژ سوله :
153 متر مربع

متراژ زمین :
380 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
كارخانه شيميايي نزديك تهران استثنايي
كارخانه شيميايي نزديك تهران استثنايي
شناسه ملک :
PMF-01614

قیمت :
24,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,500 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله
شناسه ملک :
PMF-01613

قیمت :
16,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
450 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش يا اجاره استخر پرورش ماهي لنگرود - جاده چمخاله – خالکياسر
فروش يا اجاره استخر پرورش ماهي لنگرود - جاده چمخاله – خالکياسر
شناسه ملک :
PMF-01609

قیمت :
176,400,000 تومان

متراژ زمین :
504 متر مربع

امکانات :
آب چاه
فروش مدرنترین کارخانه تولید كنستانتره و خوراک هایژن ( Buhler - HISYS ) طیور و دام به ظرفیت ۲۰ تن در ساعت
فروش مدرنترین کارخانه تولید كنستانتره و خوراک هایژن ( Buhler - HISYS ) طیور و دام به ظرفیت ۲۰ تن در ساعت
شناسه ملک :
PMF-01606

قیمت :
52,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,257 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
116 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي شمس آباد،فروش زمين بامجوزفلزي
شناسه ملک :
PMF-01599

قیمت :
1,700,000,000 تومان

متراژ زمین :
6,432 متر مربع

كارتن سازي فروش كارگاه باباسلمان شهريار
شناسه ملک :
PMF-01598

قیمت :
550,000,000 تومان

متراژ سوله :
285 متر مربع

متراژ زمین :
535 متر مربع

متراژ اداری :
45 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
زمين باكاربري شيميايي
زمين باكاربري شيميايي
شناسه ملک :
PMF-01597

قیمت :
230,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
فروش سوله نوساز فتح شيرپاستوريزه
فروش سوله نوساز فتح شيرپاستوريزه
شناسه ملک :
PMF-01596

قیمت :
950,000,000 تومان

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
264 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه اب معدنی فعال.ایلام
شناسه ملک :
PMF-01595

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

متراژ تجاری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جاده ساوه فروش ملك تجاري مناسب پاساژ
جاده ساوه فروش ملك تجاري مناسب پاساژ
شناسه ملک :
PMF-01591

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
3,400 متر مربع

متراژ تجاری :
1,100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي عباس آباد نوسازبامجوزبسته بندي
شهرك صنعتي عباس آباد نوسازبامجوزبسته بندي
شناسه ملک :
PMF-01587

قیمت :
1,250,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,200 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن