امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش انبار شهيدرجايي
شناسه ملک :
PMF-01567

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
450 متر مربع

متراژ زمین :
1,150 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرري اول جاده ورامين فروش كارگاه
شناسه ملک :
PMF-01566

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
230 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله استان اصفهان
فروش سوله استان اصفهان
شناسه ملک :
PMF-01563

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,224 متر مربع

متراژ زمین :
3,780 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
فروش زمین کشاورزی ، بیضا فارس
فروش زمین کشاورزی ، بیضا فارس
شناسه ملک :
PMF-01562

قیمت :
تماس بگیرید.

فروش كارخانه اجاق گازبامجوز صنايع وبرند
فروش كارخانه اجاق گازبامجوز صنايع وبرند
شناسه ملک :
PMF-01560

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
کارخانه تولید پروفیل الومینیوم
شناسه ملک :
PMF-01559

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
650 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین در شهرک صنعتی کمشچه
شناسه ملک :
PMF-01558

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

تولید لامپ های led فوق کم مصرف
شناسه ملک :
PMF-01553

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,008 متر مربع

متراژ زمین :
3,825 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتي شهرك صنعتي پرند
فروش ملك صنعتي شهرك صنعتي پرند
شناسه ملک :
PMF-01551

قیمت :
2,150,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,920 متر مربع

متراژ زمین :
4,050 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
زمین صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01550

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
409 متر مربع

متراژ زمین :
1,824 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

شهر صنعتي مامونيه فروش زمين صنعتي
شهر صنعتي مامونيه فروش زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-01549

قیمت :
5,200,000,000 تومان

متراژ زمین :
190,000 متر مربع

فروش ملک صنعتی در اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-01540

قیمت :
800,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن