امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

كرمانشاه قصرشيرين فروش كارخانه آجر
شناسه ملک :
PMF-01349

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
720 متر مربع

متراژ زمین :
38,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله در منطقه صنعتی کمرد
شناسه ملک :
PMF-01346

قیمت :
170,000,000 تومان

متراژ سوله :
110 متر مربع

متراژ زمین :
110 متر مربع

متراژ تجاری :
110 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
اتوبان قم فروش ملک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01344

قیمت :
8,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
24,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز
آزادگان غفاری فروش ملک صنعتی یا معاوضه با آپارتمان درتهرانسر
شناسه ملک :
PMF-01343

قیمت :
290,400,000 تومان

متراژ سوله :
264 متر مربع

متراژ زمین :
264 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
شهرک صنعتی شمس اباد فروش ملک تجاری
شناسه ملک :
PMF-01342

قیمت :
170,000,000 تومان

متراژ زمین :
50 متر مربع

خلیج فارس فروش ملک یامشارکت
شناسه ملک :
PMF-01341

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
صنايع فلزي سالاريه چرم شهر
صنايع فلزي سالاريه چرم شهر
شناسه ملک :
PMF-01339

قیمت :
280,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,013 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
شورآباد فروش ملک صنعتی اسكلت فلزي
شناسه ملک :
PMF-01335

قیمت :
6,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,100 متر مربع

متراژ زمین :
8,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
قزوین شهرک صنعتي کاسپین فروش ملک باکاربری شیمیایی
شناسه ملک :
PMF-01330

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

جاده قم فروش زمین صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01329

قیمت :
320,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,200 متر مربع

شهرک صنعتی شمس اباد فروش ملک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01328

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,010 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش انبارصالح آباد
شناسه ملک :
PMF-01327

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
432 متر مربع

متراژ زمین :
432 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن