امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

جاده ساوه، فروش كارخانه لبنيات و بستني
جاده ساوه، فروش كارخانه لبنيات و بستني
شناسه ملک :
PMF-00893

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش آپارتمان
شناسه ملک :
PMF-00891

قیمت :
تماس بگیرید.

فيروز بهرام، فروش باغ تالار
فيروز بهرام، فروش باغ تالار
شناسه ملک :
PMF-00883

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اتوبان تهران-كرج، فروش زمين صنعتي
اتوبان تهران-كرج، فروش زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00882

قیمت :
18,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
24,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, تلفن
شهرك صنعتي پرند، فروش زمين صنعتي
شهرك صنعتي پرند، فروش زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00881

قیمت :
2,748,000,000 تومان

متراژ زمین :
11,450 متر مربع

آزادگان، فروش باغچه رستوران
آزادگان، فروش باغچه رستوران
شناسه ملک :
PMF-00878

قیمت :
2,400,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
جاده مخصوص كرج، فروش صنعتي
جاده مخصوص كرج، فروش صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00875

قیمت :
12,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ زمین :
6,250 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
جاده ساوه، فروش گاراژ
جاده ساوه، فروش گاراژ
شناسه ملک :
PMF-00868

قیمت :
4,600,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,600 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, تلفن
فروش صنعتی گيلان
فروش صنعتی گيلان
شناسه ملک :
PMF-00866

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ سوله :
411 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز
جاده خاوران، فروش سردخانه
جاده خاوران، فروش سردخانه
شناسه ملک :
PMF-00864

قیمت :
16,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
16,500 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اتوبان فتح، فروش كارخانه
اتوبان فتح، فروش كارخانه
شناسه ملک :
PMF-00862

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
گاز, برق, تلفن
کارخانه سنگبري
شناسه ملک :
PMF-00856

قیمت :
1,900,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
1,988 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

متراژ تجاری :
125 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن