امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شرق تهران، فروش كارخانه روغن ماشين
شرق تهران، فروش كارخانه روغن ماشين
شناسه ملک :
PMF-00855

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
14,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, تلفن
جاده ساوه، فروش كارخانه اسكلت فلزي
جاده ساوه، فروش كارخانه اسكلت فلزي
شناسه ملک :
PMF-00854

قیمت :
7,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,600 متر مربع

متراژ زمین :
8,500 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
جاده شهريار، فروش صنعتي
جاده شهريار، فروش صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00853

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ سوله :
216 متر مربع

متراژ زمین :
288 متر مربع

متراژ اداری :
42 متر مربع

امکانات :
گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي پرند، فروش ماشين سازي
شهرك صنعتي پرند، فروش ماشين سازي
شناسه ملک :
PMF-00849

قیمت :
2,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,025 متر مربع

متراژ زمین :
3,712 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اتوبان آزادگان، فروش 4ديواري
اتوبان آزادگان، فروش 4ديواري
شناسه ملک :
PMF-00847

قیمت :
360,000,000 تومان

متراژ زمین :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
شهرك صنعتي پاسارگاد، فروش زمين صنعتي
شهرك صنعتي پاسارگاد، فروش زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00845

قیمت :
5,300,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,300 متر مربع

يوسف آباد، فروش تعميرگاه اتومبيل
يوسف آباد، فروش تعميرگاه اتومبيل
شناسه ملک :
PMF-00836

قیمت :
13,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش کارخانه تولیدی و بسته بندی
شناسه ملک :
PMF-00833

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
110 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
زمین صنعتی بهترین نقطه شمس آّباد
شناسه ملک :
PMF-00830

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه بهداشتي درمركزشهرتهران
فروش كارخانه بهداشتي درمركزشهرتهران
شناسه ملک :
PMF-00828

قیمت :
40,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
7,000 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش موقعيت اداري
فروش موقعيت اداري
شناسه ملک :
PMF-00824

قیمت :
300,000,000 تومان

متراژ زمین :
127 متر مربع

متراژ اداری :
127 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
شهرك صنعتي صفادشت فروش كارخانه
شهرك صنعتي صفادشت فروش كارخانه
شناسه ملک :
PMF-00822

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن