امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش زمين صنعتي،شهرك صنعتي عباس آباد
فروش زمين صنعتي،شهرك صنعتي عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-00792

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

فروش صنعتي،شهرك صنعتي پرند
فروش صنعتي،شهرك صنعتي پرند
شناسه ملک :
PMF-00790

قیمت :
2,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,025 متر مربع

متراژ زمین :
3,712 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش مغازه، آيت الله كاشاني
فروش مغازه، آيت الله كاشاني
شناسه ملک :
PMF-00787

قیمت :
600,000,000 تومان

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش كارخانه، توليد ميلگرد
فروش كارخانه، توليد ميلگرد
شناسه ملک :
PMF-00782

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي چهاردانگه، فروش ملك صنعتي
شهرك صنعتي چهاردانگه، فروش ملك صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00774

قیمت :
670,000,000 تومان

متراژ سوله :
160 متر مربع

متراژ زمین :
312 متر مربع

متراژ اداری :
302 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي زاويه (اكازيون)
شهرك صنعتي زاويه (اكازيون)
شناسه ملک :
PMF-00771

قیمت :
300,000,000 تومان

متراژ سوله :
360 متر مربع

متراژ زمین :
763 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتي ، شاد آباد
فروش ملك صنعتي ، شاد آباد
شناسه ملک :
PMF-00770

قیمت :
927,500,000 تومان

متراژ سوله :
130 متر مربع

متراژ زمین :
265 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
 شهرك صنعتي شمس آباد،فروش ملك مناسب ريخته گري
شهرك صنعتي شمس آباد،فروش ملك مناسب ريخته گري
شناسه ملک :
PMF-00756

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,086 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك مناسب خدماتي ، توليدي يا صنعتي ، آزادگان جنوب ، بعد از ورودي احمدآباد
فروش ملك مناسب خدماتي ، توليدي يا صنعتي ، آزادگان جنوب ، بعد از ورودي احمدآباد
شناسه ملک :
PMF-00755

قیمت :
1,720,000,000 تومان

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
1,720 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش باغ ميوه ، احمدآباد مستوفي بسمت حسن آباد
فروش باغ ميوه ، احمدآباد مستوفي بسمت حسن آباد
شناسه ملک :
PMF-00753

قیمت :
450,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

فروش زمين صنعتي، ابتداي احمد آباد ، روبروي پمپ بنزين
فروش زمين صنعتي، ابتداي احمد آباد ، روبروي پمپ بنزين
شناسه ملک :
PMF-00752

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,250 متر مربع

فروش ملك صنعتي ، جاده قديم كرج ، ابتداي شهر قدس
فروش ملك صنعتي ، جاده قديم كرج ، ابتداي شهر قدس
شناسه ملک :
PMF-00748

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن