امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش ملك صنعتي ، شادآباد
فروش ملك صنعتي ، شادآباد
شناسه ملک :
PMF-00711

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
110 متر مربع

متراژ زمین :
270 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين صنعتي ،احمدآباد مستوفي
فروش زمين صنعتي ،احمدآباد مستوفي
شناسه ملک :
PMF-00710

قیمت :
36,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
80,000 متر مربع

شهرك صنعتي شمس آباد ، فروش ملك صنعتي
شهرك صنعتي شمس آباد ، فروش ملك صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00709

قیمت :
8,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
5,000 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك تجاري و صنعتي ، شهر قدس
فروش ملك تجاري و صنعتي ، شهر قدس
شناسه ملک :
PMF-00706

قیمت :
1,350,000,000 تومان

متراژ سوله :
340 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
90 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتي مناسب انبار ، گرمدره
فروش ملك صنعتي مناسب انبار ، گرمدره
شناسه ملک :
PMF-00705

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي چرم شهر ، ملك صنعتي با جواز شيميايي
شهرك صنعتي چرم شهر ، ملك صنعتي با جواز شيميايي
شناسه ملک :
PMF-00703

قیمت :
420,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
3,800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
فروش ملك تجاري ، جاده مخصوص كرج ، خ تهرانسر
فروش ملك تجاري ، جاده مخصوص كرج ، خ تهرانسر
شناسه ملک :
PMF-00694

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
251 متر مربع

فروش 4ديواري ، جاده قديم كرج
فروش 4ديواري ، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00693

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ زمین :
90 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتي ، خادم آباد
فروش ملك صنعتي ، خادم آباد
شناسه ملک :
PMF-00690

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
550 متر مربع

متراژ زمین :
1,850 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز
فروش ملك صنعتي ، جاده قديم قم
فروش ملك صنعتي ، جاده قديم قم
شناسه ملک :
PMF-00684

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
17,000 متر مربع

متراژ زمین :
57,000 متر مربع

متراژ اداری :
2,400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه مواد غذايي،آزادراه تهران فيروزكوه
فروش كارخانه مواد غذايي،آزادراه تهران فيروزكوه
شناسه ملک :
PMF-00683

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,400 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش ملك صنعتي و تجاري،خيابان پيروزي تهران
فروش ملك صنعتي و تجاري،خيابان پيروزي تهران
شناسه ملک :
PMF-00682

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
206 متر مربع

متراژ زمین :
206 متر مربع

متراژ تجاری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن