امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش 4 ديواري ، كمربندي آزادگان
فروش 4 ديواري ، كمربندي آزادگان
شناسه ملک :
PMF-00651

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش انبار ، جاده قديم كرج
فروش انبار ، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00650

قیمت :
30,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
14,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق سه فاز
فروش زمين صنعتي ، ملارد
فروش زمين صنعتي ، ملارد
شناسه ملک :
PMF-00649

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

شهرك صنعتي نصيرآباد، فروش كارخانه مواد غذايي
شهرك صنعتي نصيرآباد، فروش كارخانه مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-00646

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,050 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي سپهر نظرآباد،فروش كارخانه مواد غذايي
شهرك صنعتي سپهر نظرآباد،فروش كارخانه مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-00645

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين تجاري
فروش زمين تجاري
شناسه ملک :
PMF-00643

قیمت :
8,740,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,300 متر مربع

فروش زمين ، يافت آباد
فروش زمين ، يافت آباد
شناسه ملک :
PMF-00642

قیمت :
5,700,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

فروش ملك صنعتي، ماهدشت كرج
فروش ملك صنعتي، ماهدشت كرج
شناسه ملک :
PMF-00639

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي شور آباد،فروش 4 ديواري
شهرك صنعتي شور آباد،فروش 4 ديواري
شناسه ملک :
PMF-00630

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

فروش كارخانه توليد آسفالت، پاك دشت
فروش كارخانه توليد آسفالت، پاك دشت
شناسه ملک :
PMF-00629

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
16,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه صنعتي،شهريار
فروش كارگاه صنعتي،شهريار
شناسه ملک :
PMF-00624

قیمت :
550,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
435 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك مناسب تجاري،جاده قديم كرج
فروش ملك مناسب تجاري،جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00623

قیمت :
6,480,000,000 تومان

متراژ سوله :
216 متر مربع

متراژ زمین :
216 متر مربع

متراژ اداری :
72 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن