امروز ۲۱ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۱ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش ملك صنعتي ، يافت اباد
فروش ملك صنعتي ، يافت اباد
شناسه ملک :
PMF-00589

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 4ديواري ، آزادگان
فروش 4ديواري ، آزادگان
شناسه ملک :
PMF-00588

قیمت :
722,500,000 تومان

متراژ زمین :
650 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك تجاري، خيابان گمرك
فروش ملك تجاري، خيابان گمرك
شناسه ملک :
PMF-00587

قیمت :
250,000,000 تومان

متراژ زمین :
40 متر مربع

فروش انبار صنعتي تجاري ، شهرري
فروش انبار صنعتي تجاري ، شهرري
شناسه ملک :
PMF-00586

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش 4ديواري ،شهرقدس
فروش 4ديواري ،شهرقدس
شناسه ملک :
PMF-00585

قیمت :
17,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

اجاره كارخانه ،جاده قديم ساوه
اجاره كارخانه ،جاده قديم ساوه
شناسه ملک :
PMF-00582

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
8,500 متر مربع

متراژ زمین :
65,000 متر مربع

متراژ اداری :
700 متر مربع

فروش باغ ، محمدشهركرج
فروش باغ ، محمدشهركرج
شناسه ملک :
PMF-00580

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش باغ تالار، كارخانه مواد غذايي(انديشه)
فروش باغ تالار، كارخانه مواد غذايي(انديشه)
شناسه ملک :
PMF-00577

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
4,900 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه توليدقارچ
فروش كارخانه توليدقارچ
شناسه ملک :
PMF-00576

قیمت :
4,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه  مناسب پرورش قارچ ، هشتگرد
فروش كارخانه مناسب پرورش قارچ ، هشتگرد
شناسه ملک :
PMF-00571

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
16,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي بهارستان
شهرك صنعتي بهارستان
شناسه ملک :
PMF-00570

قیمت :
590,000,000 تومان

متراژ سوله :
245 متر مربع

متراژ زمین :
245 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين ، جاده مخصوص كرج
فروش زمين ، جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00569

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,050 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن