امروز ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش 4ديواري ، احمد آباد
فروش 4ديواري ، احمد آباد
شناسه ملک :
PMF-00542

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
شهرك صنعتي اشتهارد ، فروش كارخانه موادغذايي
شهرك صنعتي اشتهارد ، فروش كارخانه موادغذايي
شناسه ملک :
PMF-00541

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
شهرك صنعتي شمس آباد،فروش شركت توليدي مواد غذايي سهامي خاص
شهرك صنعتي شمس آباد،فروش شركت توليدي مواد غذايي سهامي خاص
شناسه ملک :
PMF-00540

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 4ديواري،صفادشت
فروش 4ديواري،صفادشت
شناسه ملک :
PMF-00535

قیمت :
220,000,000 تومان

متراژ زمین :
850 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش كارخانه صنعتي
فروش كارخانه صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00529

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
650 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه مواد غذايي
فروش كارخانه مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-00528

قیمت :
1,350,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش چهارديواري،آزادگان
فروش چهارديواري،آزادگان
شناسه ملک :
PMF-00524

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
شهرك صنعتي اشتهارد ، فروش كارخانه صنعتي
شهرك صنعتي اشتهارد ، فروش كارخانه صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00523

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,300 متر مربع

متراژ زمین :
4,800 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
شهرك صنعتي اشتهارد ، فروش كارخانه سلولزي
شهرك صنعتي اشتهارد ، فروش كارخانه سلولزي
شناسه ملک :
PMF-00522

قیمت :
290,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری
ملارد، فروش كارخانه مناسب صنعتي و بهداشتي
ملارد، فروش كارخانه مناسب صنعتي و بهداشتي
شناسه ملک :
PMF-00521

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
860 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
 فروش كارخانه شوينده بهداشتي،شهرك صنعتي اشتهارد ،
فروش كارخانه شوينده بهداشتي،شهرك صنعتي اشتهارد ،
شناسه ملک :
PMF-00520

قیمت :
1,100,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,160 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
260 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
فروش كارخانه شيميايي، شهرك صنعتي اشتهارد
فروش كارخانه شيميايي، شهرك صنعتي اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-00519

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,850 متر مربع

متراژ زمین :
5,975 متر مربع

متراژ اداری :
437 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز