امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرك صنعتي شمس آباد،فروش 4 ديواري
شهرك صنعتي شمس آباد،فروش 4 ديواري
شناسه ملک :
PMF-00516

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
12,500 متر مربع

شهرك صنعتي اشتهارد ، فروش كارخانه شيميايي
شهرك صنعتي اشتهارد ، فروش كارخانه شيميايي
شناسه ملک :
PMF-00515

قیمت :
1,480,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,300 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه،  احمد آبادمستوفي
فروش كارخانه، احمد آبادمستوفي
شناسه ملک :
PMF-00511

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي
فروش تجاري صنعتي، جاده قديم كرج- فتح
فروش تجاري صنعتي، جاده قديم كرج- فتح
شناسه ملک :
PMF-00510

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,700 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه اتوبان كرج
فروش كارخانه اتوبان كرج
شناسه ملک :
PMF-00507

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
970 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق سه فاز, تلفن
چهاردانگه، فروش كارگاه
چهاردانگه، فروش كارگاه
شناسه ملک :
PMF-00506

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ سوله :
660 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جاده قديم كرج فروش كارخانه پلاستيك سازي
جاده قديم كرج فروش كارخانه پلاستيك سازي
شناسه ملک :
PMF-00505

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه صنعتي، جاده قديم كرج
فروش كارخانه صنعتي، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00504

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
230 متر مربع

متراژ زمین :
260 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شادآباد فروش كارخانه
شادآباد فروش كارخانه
شناسه ملک :
PMF-00503

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
5,000 متر مربع

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص كرج، فروش كارگاه
جاده مخصوص كرج، فروش كارگاه
شناسه ملک :
PMF-00502

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
330 متر مربع

متراژ زمین :
546 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش كارخانه آجرپزي بوئين زهرا
فروش كارخانه آجرپزي بوئين زهرا
شناسه ملک :
PMF-00501

قیمت :
2,000,000,000 تومان

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه فلزكاري آبكاري جاده خاوران
فروش كارخانه فلزكاري آبكاري جاده خاوران
شناسه ملک :
PMF-00499

قیمت :
45,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن