امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرك صنعتي خاوران كارخانه نورد
شهرك صنعتي خاوران كارخانه نورد
شناسه ملک :
PMF-00434

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
خرمشهر كارخانه توليدلوله پوليكا،مشاركت، فروش
خرمشهر كارخانه توليدلوله پوليكا،مشاركت، فروش
شناسه ملک :
PMF-00432

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
12,500 متر مربع

متراژ اداری :
700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اتوبان قم فروش تعميرگاه،نمايندگي
اتوبان قم فروش تعميرگاه،نمايندگي
شناسه ملک :
PMF-00430

قیمت :
2,200,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,600 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

متراژ تجاری :
1,200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, تلفن
 شهرك صنعتي پرند،فروش كارخانه
شهرك صنعتي پرند،فروش كارخانه
شناسه ملک :
PMF-00426

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,700 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه، توليد قارچ تاكستان
فروش كارخانه، توليد قارچ تاكستان
شناسه ملک :
PMF-00423

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,500 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش كارگاه،ريخته گري شهرك صنعتي عباس آباد
فروش كارگاه،ريخته گري شهرك صنعتي عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-00422

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
620 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين،زمين صنعتي (باقر شهر)
فروش زمين،زمين صنعتي (باقر شهر)
شناسه ملک :
PMF-00421

قیمت :
10,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
17,000 متر مربع

فروش كارخانه توليد قارچ
فروش كارخانه توليد قارچ
شناسه ملک :
PMF-00420

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
5,000 متر مربع

متراژ زمین :
25,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله، اسكلت فلزي شهرك صنعتي پايتخت
فروش سوله، اسكلت فلزي شهرك صنعتي پايتخت
شناسه ملک :
PMF-00419

قیمت :
550,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش باغچه رستوران، احمدآباد
فروش باغچه رستوران، احمدآباد
شناسه ملک :
PMF-00391

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
520 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش تالار، باغ تالار، احمد آباد
فروش تالار، باغ تالار، احمد آباد
شناسه ملک :
PMF-00388

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز
فروش كارخانه جاده مخصوص كرج
فروش كارخانه جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00384

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن